Årsmöte 30:e augusti

Medlemmar! Vi lägger årsmötet samma dag som lyskvällen för att få maximalt deltagande. Styrelsen föreslår en stadgeändring som finns att läsa på länken nedan. Inga motioner har inkommit. Mötet hålls i Stocka folkets hus klockan 14:00. Kaffe serveras efteråt. Stadgeenliga handlingar finns hos Ann-Louise Jonsson. Stadgeändring 2014