Något senfärdigt har dokumenten nedan uppdaterats

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Adress och telefonlista över boende på Rönnskär

Som vanligt går ni in på “interna dokument” i menyn och anger det super duper hemliga lösenordet, för att få tillgång till de näst intill prosaiska texterna.

Nästa år kommer både jag och vår förträfflige sekreterare vara mycket snabbare med publiceringen.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!