15 maj städdag

Kl 10.00 ses vi vid busskuren. Gistvallar ska fixas, skräp plockas, sly röjas, busskuren städas och kanske något mer du tänkt på.. vid 12 snåret finns lite soppa för den som vill vid båtplatsen. Eget covidansvar och fika..väl mött alla som kan.

Ang. Årsmötet

Med anledning av läget med Covid-19 skjuter vi fram datum för årets årsmöte. Nytt datum meddelas senare. Årets städdag den 23 maj kommer att gå av stapeln för den som känner att den vill. Soppa kommer att serveras vid lusthuset på vändplanen. Var rädd om er och varandra / styrelsen

Interna dokument uppdaterade

Något senfärdigt har dokumenten nedan uppdaterats Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Adress och telefonlista över boende på Rönnskär Som vanligt går ni in på “interna dokument” i menyn och anger det super duper hemliga lösenordet, för att få tillgång till de näst intill prosaiska texterna. Nästa år kommer både jag och vår förträfflige Read more…