• Årsmöte – 20:e maj
    • Motioner ska vara inkomna senast 20 mars
    • Tid och plats för stämman meddelas i kallelsen som kommer senast två veckor innan
  • Städdag – 20:e maj
  • Sista lördagen i augusti – Lyskväll
  • December – Skärglögg – 9/12 kl 16:00 vid grillplatsen
  • Sista november – Årsavgiften inbetald
error: Content is protected !!