• Årsmöte – 20:e maj
    • Motioner ska vara inkomna senast 20 mars
    • Tid och plats för stämman meddelas i kallelsen som kommer senast två veckor innan
  • Städdag – 20:e maj
  • Sista lördagen i augusti – Lyskväll
  • 10:e december 18:00 – Skärglögg i sjöboden hos Monika & Peter Wingård
  • Nyårsafton – Fackeltåg till Måsen (vem vill hålla i detta? Anmäl er till Monika!)
  • Sista november – Årsavgiften inbetald
error: Content is protected !!