Medlemmar!

Vi lägger årsmötet samma dag som lyskvällen för att få maximalt deltagande. Styrelsen föreslår en stadgeändring som finns att läsa på länken nedan.

Inga motioner har inkommit.

Mötet hålls i Stocka folkets hus klockan 14:00. Kaffe serveras efteråt.

Stadgeenliga handlingar finns hos Ann-Louise Jonsson.

Stadgeändring 2014

20140731-182043-66043995.jpg


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!