Med anledning av läget med Covid-19 skjuter vi fram datum för årets årsmöte. Nytt datum meddelas senare.

Årets städdag den 23 maj kommer att gå av stapeln för den som känner att den vill. Soppa kommer att serveras vid lusthuset på vändplanen.

Var rädd om er och varandra / styrelsen


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!