Stort tack och bra jobbat! Väldigt många slöt upp och gjorde ett fantastiskt jobb! Riktigt bra uppstyrt från Monika och styrelsen i instruktioner etc. All kudos för detta.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!