Styrelsen informerar:

Från och med nu har vi 3 stycken parkeringstillstånd för husbilar för ställplatsen på Rönnskär. Gäster som besöker någon av oss på ön får stå gratis på ställplatsen på Rönnskär. Vill man använda servicen som finns i hamnen så får man dock avlägga sedvanlig avgift till Hamnföreningen. P-tillstånden finns att låna hos oss i styrelsen. Kontakta antingen Anna Maria Landewall Norfall, Carl-Åke Wallin eller Monika Wingård.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!