Piren vid Carl-Åke bröts sönder i stormen

Natten till tisdag i förra veckan var det kraftig storm och hög vattennivå. Kl 5 på morgonen blåste det 29 meter i sekunden på Brämön och vattennivån toppade på 93 cm över medel kl 8 på morgonen på Spikarna (utsidan Alnön).

Stenkistan på spetsen av piren/vågbrytaren vid Carl-Åke bröts sönder. En stor del av virket är borta och en stor del av stenfyllningen har fallit ut på alla tre sidor.

Vi har i många år utrett renovering av pirarna/vågbrytarna och försökt att hitta finansiering för åtgärder. Vi har ropat ”vargen kommer” och nu hände det.

Styrelsen försöker nu hitta en lösning för att akut hejda förfallet och om möjligt göra en lösning som kan bli starten på en permanent restaurering av piren. Den akuta lösningen måste göras före jul.

Nordanstigs kommun är informerade och vi ser fram emot stöd med finansiering.

Länsstyrelsen är informerade och vi har, efter dialog med dem, beslutat att vi kan göra akuta insatser utan att bryta mot regler för åtgärder i vatten.

Styrelsens bedömning är att akuta åtgärder kan göras utan dramatiska kostnader för oss på Skäret.

För styrelsen

Stefan

Avverkning av träd på Rönnskär

Hej granne på Rönnskär,

Frågan har väckts om avverkning av träd på Skäret. Vi har uppfattat att det finns lite olika uppfattningar om borttagning av träd. Styrelsen har därför beslutat om följande process för att landa ett beslut till städdagen eller eventuellt på årsmötet.

  1. En arbetsgrupp i styrelsen (Laila, Carl-Åke, Patrik och Tomas) har märkt upp det träd som de anser ska fällas. Träden är märkta med röd/gula platsband märkta Mellanskog. Förslaget är väldigt försiktigt och bygger på att vi själva kan avverka och ta vara på träden. Det är således inga särskilda kostnader förenat med borttagningen. De få träd som märkts finns huvudsakligen på norra delen av Skäret.
  2. Synpunkter på detta förslag kan framföras till någon i styrelsen. Om inga synpunkter kommer in så fäller vi dem inför städdagen eller på städdagen.
  3. Vill du komplettera förslaget om ytterligare fällning så markerar du trädet med plastband i annan färg och meddelar någon i styrelsen om trädets/trädens läge och argument för förslaget.
  4. Om vi i styrelsen bedömer att förslaget bör diskuteras så lägger vi fram förslaget på årsmötet för beslut. Eventuell fällning får då ske efter städdagen.

Träd på egen tomt beslutar du som ägare själv över. Är du osäker om gränsdragning så bör du stämma av med din/dina grannar.

Borttag av sly omfattas inte av detta. Vi tar all sly vi kan på städdagen.

För styrelsen

Stefan

Så kommer hösten och Stocka stänger ned.

Lugn och kall dag, härliga höstfärger och doft från havet
Stockas gästhamn ligger öde
Noel har stängt, får vänta till nästa år på god mat
Frasigt gräs
Nyponen kämpar på i frosten
Frusen fetknopp!

 

Rönnskär – Pärlan vid Hälsingekusten