Ni som inte redan sett det på Rönnskärs Facebookgrupper – Det blåser rejält, hela bottenviken ligger på rätt in mot ön. Det är stormigt och rejält högvatten.

Vi har 70 cm högre vattenstånd än normalt. Vattnet kryper upp på bryggorna, badbryggan är helt under vatten, man ser knappt stegen som går ned i vattnet.

Ni som har sjöbodar kanske skall ta och ta er en titt på om ni har grejer som spolas bort. Det ligger enligt uppgift redan en del bråte ute och flyter i viken. Vidare verkar piren mitt emot Carl-Åke vara på väg att gå sönder (enligt info från Stefan A)

Tar mig friheten att stjäla en av Per Nordgrens bilder (Tack/Förlåt) för att illustrera vattenståndet.

Kolla gärna FB grupperna för mer utförliga bilder.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!