Vi har lagt in Årsmötesprotokollet, Första styrelsemötesprotokollet samt Stadgarna från 1988 under “interna dokument”

Trevlig läsning!


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!