Öbor!

Vid samtal med Leif Norell på Fiberstaden 11-09-27 så meddelade han att starten sker mellan den 12:e till den 15:e oktober.

De som anmält sig ska innan dess kontakta tele- samt elleverantör så de får markera var dessa ledningar ligger på tomten. Dessutom markera var någonstans man vill ha in fibern i huset. Detta för att Anton Wiklund som ska gräva ska veta att inga  ledningar skadas vid grävningen. Han tar hand om sträckan från fiberstadens grävning till kundens hus.

Det kommer att finnas en kabeltrumma hos Lennart Sjöström där respektive fiberkund kan hämta den längd på kabeln som behövs för varje fastighet. Man ska ta till med lite råge så att det inte blir för nätt. Det är denna kabel som fiberstaden lägger ned den egenhändigt grävda diket in till huset och kopplar den till en “dosa” som fästes på insidan i huset.

Har du ytterligare frågor, kontakta Fiberstaden.

 

 


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!