Kl 10.00 ses vi vid busskuren. Gistvallar ska fixas, skräp plockas, sly röjas, busskuren städas och kanske något mer du tänkt på.. vid 12 snåret finns lite soppa för den som vill vid båtplatsen. Eget covidansvar och fika..väl mött alla som kan.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!