Jag flyttade in till Rönnskär 1999, och under årens lopp har mycket förändrats. När vi kom var Rönnskär en utpräglad katt-ö. Det bodde en, max två hundar på ön, men det drällde av katter. De senaste åren har detta förändrats, har vi två-tre katter kvar, medan det dräller av hundar. Här är i alla fall en bild av en av få ståtliga väktare


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!