Styrelsen informerar:

Vintern är i antågande. Vi behöver säkerställa att fordonet för snöröjning tar sig fram. Grenar som skjuter in över vägbanan ska tas bort till 4,6m fri höjd. Vi, styrelsen, kommer att beställa detta arbete på de delar som är samfällighetens gemensamma. Fastighetsägare ges möjlighet att själva ombesörja grensågningen som behöver vara färdigt senast 20 november


Behöver ni hjälp med grensågning på era privata fastigheter och vill få kontakt med den som ska utföra arbetet samt få reda på kostnad, kontakta gärna Patrik Öberg, tel 070-33 13 327, som kan hjälpa till och samordna.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!