Det kan bli lite enformigt. Tror att denna bild är tagen av flera hundra personer, per år! Kan ändå inte riktigt se mig mätt på vårt skär, i solnedgång. Passar på att ändra vår sajts framsida till denna när jag ändå är igång!


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!