Natten till tisdag i förra veckan var det kraftig storm och hög vattennivå. Kl 5 på morgonen blåste det 29 meter i sekunden på Brämön och vattennivån toppade på 93 cm över medel kl 8 på morgonen på Spikarna (utsidan Alnön).

Stenkistan på spetsen av piren/vågbrytaren vid Carl-Åke bröts sönder. En stor del av virket är borta och en stor del av stenfyllningen har fallit ut på alla tre sidor.

Vi har i många år utrett renovering av pirarna/vågbrytarna och försökt att hitta finansiering för åtgärder. Vi har ropat ”vargen kommer” och nu hände det.

Styrelsen försöker nu hitta en lösning för att akut hejda förfallet och om möjligt göra en lösning som kan bli starten på en permanent restaurering av piren. Den akuta lösningen måste göras före jul.

Nordanstigs kommun är informerade och vi ser fram emot stöd med finansiering.

Länsstyrelsen är informerade och vi har, efter dialog med dem, beslutat att vi kan göra akuta insatser utan att bryta mot regler för åtgärder i vatten.

Styrelsens bedömning är att akuta åtgärder kan göras utan dramatiska kostnader för oss på Skäret.

För styrelsen

Stefan


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!