Har tidigare konstaterat att Rönnskär har sedan 1999, när jag flyttade hit, övergått från att ha varit en “katt-ö” till att ha blivit en “Hund-ö”.

Senare tillskottet är den högst förtjusande tjejen Molly

Ankan vaktar så att inte Molly smiter från bryggan… högst irriterande… 🙂


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!