På Kristihimmelfärdsafton fick vi finbesök från Gävle. Kustbevakningsfartyget KBV002 låg ute på redden och två trevliga kustbevakare hade tagit tendern KBV492 in till Rönnskär.

Här är några bilder från då de lämnade oss för vidare färd söderut.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!