Vårt lotsskär, i härligt sommarljus.

Den gamla lotsön “Ingaskär” utanför Stocka i Nordanstig. 

Fortfarande en av ganska få hamnar längs södra norrlandskusten som kan ta emot djupgående fartyg. När sågen var igång var det fullt med fartyg på redden.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!