Det kom ett mail från vår ordförande, tillika ornitolog.


Klas Hjelm 20150729

Fågelobservationer på Rönnskär

Alltsedan vi kom till Rönnskär på senhösten 2003 har jag antecknat fågelobservationer. Jag har en lista för de arter som jag sett på Rönnskär eller i havet runt om och en annan lista för ett lite större område, Stocka med omnejd. En ö är en mycket bra plats att skåda fågel från, kanske framför allt för att många flyttfåglar passerar förbi och stannar ibland för att rasta. Det händer också att mer ovanliga arter, som har “flugit fel”, ofta i kraftiga vindar, vilar upp sig på en ö ute i havsbandet. Ett exempel på en sådan art är den rosenstare som mycket oväntat dök upp i juni 2008. Kjerstin och jag promenerade runt ön då vi plötsligt får syn på denna mycket vackra fågel, släkt med vår egen stare. (Kolla i en fågelbok!) Arten häckar inte i Europa utan finns längre österut, från Svarta Havet och österut. Den ses i Sverige kanske 6-7 ggr per år. På Rönnskär stannade den bara en kort stund så vi hade verkligen tur.

Totalt 93 arter på Rönnskär, 25 till i Stocka med omnejd.

Nu kommer artlistan. Arter som bara setts i Stocka med omnejd har ett S. (Klicka på länken nedan)

Fågelobsar Rönnskär


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!