Städdagen blir lördagen den 28 maj kl 10.00. Kristi Himmelsfärd helgen. Sopplunch för den som önskar kl 12

Börja redan nu fila på motioner att skicka till styrelsen. Gärna före maj månad. Kallelsen kommer mer detaljerad i slutet på april.

Årsmötet blir samma dag 28 maj kl. 15.00 i Folkets Hus. Samfälligheten bjuder på fika.

Med vårliga hälsningar styrelsen


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!