Hej granne på Rönnskär,

Frågan har väckts om avverkning av träd på Skäret. Vi har uppfattat att det finns lite olika uppfattningar om borttagning av träd. Styrelsen har därför beslutat om följande process för att landa ett beslut till städdagen eller eventuellt på årsmötet.

  1. En arbetsgrupp i styrelsen (Laila, Carl-Åke, Patrik och Tomas) har märkt upp det träd som de anser ska fällas. Träden är märkta med röd/gula platsband märkta Mellanskog. Förslaget är väldigt försiktigt och bygger på att vi själva kan avverka och ta vara på träden. Det är således inga särskilda kostnader förenat med borttagningen. De få träd som märkts finns huvudsakligen på norra delen av Skäret.
  2. Synpunkter på detta förslag kan framföras till någon i styrelsen. Om inga synpunkter kommer in så fäller vi dem inför städdagen eller på städdagen.
  3. Vill du komplettera förslaget om ytterligare fällning så markerar du trädet med plastband i annan färg och meddelar någon i styrelsen om trädets/trädens läge och argument för förslaget.
  4. Om vi i styrelsen bedömer att förslaget bör diskuteras så lägger vi fram förslaget på årsmötet för beslut. Eventuell fällning får då ske efter städdagen.

Träd på egen tomt beslutar du som ägare själv över. Är du osäker om gränsdragning så bör du stämma av med din/dina grannar.

Borttag av sly omfattas inte av detta. Vi tar all sly vi kan på städdagen.

För styrelsen

Stefan


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!