Hej alla,
Styrelsen har lagt fast datum för årsmötet till lördagen den 16 maj kl 1500 i Stocka Folkets Hus.

Städdagen äger rum samma dag med början kl 1000.

Efter förra årsmötets beslut om stadgeändring kommer vi i fortsättningen att hålla årsmöten på våren. Det verksamhetsår som styrelsen redovisar på årsmötet blir endast sex månader för att vi ska komma i fas.

Vi hoppas denna helg ska passa så många som möjligt. Det är ju en långhelg; Kristi Himmelsfärdsdag på torsdag, så vi räknar med att även många icke fastboende Rönnskärsbor ska komma.

Mer information om dagordning mm kommer.

Ev motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Det går bra att maila ev motioner till Klas Hjelm.

Väl mött den 16 maj!

Styrelsen

PS. Protokollet från årsmötet 30 augusti 2014 finns i medlemsarean.  Du måste logga in för att få tillgång till denna.


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!